تبلیغات
بیداری اسلامی - بیست و دوم بهمن

بیداری اسلامی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
دوستان من
لینک های مفید
لوگو دوستان

بیداری اسلامی
یاصاحب الزمان1

جعبه حدیث

موضوع: 22بهمن -
پیروزی ۲۲ بهمنـــــــــــــــ ،میوه ی نهالی بود که در ۱۵ خرداد ۴۲ در لاله زار میهنـــــــــــــــــــ ما کاشته سد و سال ها جهاد و شهادت آزادگان ما ، آن را آبیاری کرد،تا در بهمن ۵۷ بهار آفرین قرن های خزان گردید.

۲۲بهمــــــــــــــــــــــــــن ، آخرین مـــــــــــــــوج بزرگ و توفنده ای بود که موج های خون را در طول سالیان پر حادثه ی انقـــــــــــــــــــــــــــــــــلاب ، به «به ســــــــــــــاحــــــــل پیــــــــــروزی» رساند.

سالگرد پیروزی انـــــــــــــــــــــــــــــقلاب، تداعی حضور ایـــــــــــــــــــــــمان در متن حیات اجتماعی است؛ یادآور نقـــــــــــــــــــــــش آفرینی عقیده، شور گستری، امید بخشی و بیدارگری است.

۲۲بــــــــــــــــــــــــهمن ، ثمرهآن بذری بود که در طول ۱۵ سال در خون شهیـــــــــــــــــــــــــــــــــدان خیس خورده و نگاه های معصـــــــــــــــــــــــوم خانواده های زندانیـــــــــــــــــان سیــــــــــــــــاسی و رنج مقدس مبـــــــــــــــــــارزان و فریاد های خونین و خشـــــــــــــماگیــــــــــن امت حـــــــــــــــــــق طلب و خداجـــــــــــــوی ما ، آن را به برگ . بار نشانده بــــــــــــــــــود.

۲۲بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن، فهرست فشرده ی نهضــــــــــــــــــــــــــت ما از نیمه خرداد تا پیـــــــــــــــــــروزی است.

۲۲بهمن، «عید ظفر» است. در این روز بود که ملت مسلمانان ایـــــــــــــــــران ، میلادی نوین یافت و سرمه ی شریــــــــــــــــــعت بر دیدگان بصیرت خویش کشید و امامت و ولایــــــــــــــــــــت را به شایـــــــــــــــــــــسته ترین وجه، گردن نهاد و چه خون ها و عزیزانی را در این را داد.نوشته شده در یکشنبه 8 بهمن 1391 توسط Mosafer
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
امکانات سایت
Blog Skin