تبلیغات
بیداری اسلامی - تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی

بیداری اسلامی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
دوستان من
لینک های مفید
لوگو دوستان

بیداری اسلامی
یاصاحب الزمان1

جعبه حدیث

موضوع: تاثیرانقلاب اسلامی ایران در انقلاب های جدید منطقه -از انقلاب اسلامی تا انقلاب های منطقه -بیداری اسلامی -بیداری اسلامی یعنی چه؟ -
تأثیر رهبری حضرت امام خمینی (ره) در بیداری مستضعفان و مسلمانان جهان بر هیچكس پوشیده نیست.

این تأثیر از جنبه دینی ، بسیار كم نظیر بوده به طوری كه ، شخصیتی را سراغ نداریم كه تا این اندازه تفكر ، نهضت و عملكردش در تاریخ و در سطح جهان تأثیر گذاشته باشد.

 امام خمینی، معنای قدرت را نه تنها در جهان اسلام بلكه در كل جهان تغییر داد. قدرتی كه قبل از او متكی بر منابع و منافع مادی بود ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، تبدیل به احترام به عقاید ، پرورش افكار و اطلاع رسانی شد.

 با مطالعه زندگی رهبران انقلاب های گذشته می بینیم هیچ یک از آن ها به توانایی امام خمینی در برقراری ارتباط صمیمی و مردمی با مستضعفین و طبقات دیگر اجتماعی نمی رسند. امام بیشتر از هر رهبر دیگری موفق شد پیام های قرآن را به زبان ساده به توده های مسلمان برساند و این یكی از اسرار بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود.

برای مشاهده ادامه متن به  ادامه مطلب  بروید

تأثیر رهبری حضرت امام خمینی (ره) در بیداری مستضعفان و مسلمانان جهان بر هیچكس پوشیده نیست.

این تأثیر از جنبه دینی ، بسیار كم نظیر بوده به طوری كه ، شخصیتی را سراغ نداریم كه تا این اندازه تفكر ، نهضت و عملكردش در تاریخ و در سطح جهان تأثیر گذاشته باشد.

 امام خمینی، معنای قدرت را نه تنها در جهان اسلام بلكه در كل جهان تغییر داد. قدرتی كه قبل از او متكی بر منابع و منافع مادی بود ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، تبدیل به احترام به عقاید ، پرورش افكار و اطلاع رسانی شد.

 با مطالعه زندگی رهبران انقلاب های گذشته می بینیم هیچ یک از آن ها به توانایی امام خمینی در برقراری ارتباط صمیمی و مردمی با مستضعفین و طبقات دیگر اجتماعی نمی رسند. امام بیشتر از هر رهبر دیگری موفق شد پیام های قرآن را به زبان ساده به توده های مسلمان برساند و این یكی از اسرار بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود.

 هم چنین زندگی ساده و به دور از تجمل ایشان، صلاحیت رهبری مسلمانان را به او عطا کرد. زندگی امام

در دوران طلبگی ، زمانی كه مرجع تقلید بود و هنگامی که خود را در رأس قدرت قرار گرفت ، همراه با ساده زیستی بود. امام (ره) تنها به امت اسلامی و نجات آنان از گمراهی و عقب ماندگی مادی و معنوی نمی اندیشید، بلکه در فکر نجات همه ملت ها بود. ارسال پیام به گورباچوف و پاپ ، نشان دهنده دغدغه انسانی - الهی ایشان در نجات انسان ها و فرهنگ هایی بود که از راه هدایت و سعادت ابدی به سمت سعادت دنیا منحرف شده بودند.

 امام خمینی(ره) تنها متفکری است که طی چند قرن گذشته، هم به نظریه پردازی انقلاب پرداخت و هم خود، آن را به عرصه عمل آورد كه در تاریخ، کمتر می یابیم انسان هایی را که هم بنویسند چرا باید انقلاب کرد و بعد خودشان، به میدان آیند و انقلابی که از آن سخن گفته اند را پدید آورند.

در حقیقت، پیوند و ارتباط علم و عمل، از دلایل موفقیت امام در برپایی انقلاب اسلامی است.

 یكی از مهم ترین تأثیرات امام خمینی و انقلاب اسلامی در بهره گیری از دین در جهت ایجاد تحول اجتماعی مطلوب است. امام (ره) برپایه تکیه بر دین ، مفهوم قدرت را تغییر داد و مسلمانان دریافتند، قدرت واقعی ، همان قدرت الهی است و به کمک چنین قدرتی می توانند به حقوق خویش دست یابند.

 امام به همه مسلمانان و مستضعفان جهان نشان داد، تنها راه دست یابی به مشروعیت و مقبولیت، عمل برپایه آخرین دین الهی یعنی اسلام است. دینی که برای همه جهان، برنامه و سخن دارد. امام و انقلاب اسلامی ایران به خوبی نشان دادند که تنها راه نجات، اسلام است .

 

مصداق هایی از تأثیر انقلاب اسلامی بر مسلمانان

 آگاهی سیاسی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تشکل های مردمی متعددی به طور خودجوش شكل گرفت و ارتباط این تشكل ها با دیگر نقاط جهان برقرار شد كه البته خشم و عکس العمل های تند بسیاری از محافل غربی را که در رأس آنها امریكا قرار داشت را برانگیخت ولی مردان و زنان ایرانی بدون توجه به این برآشفتگی ها، به صدور معنوی بیداری اسلامی ادامه دادند تا حدی که به برکت الگوی ارائه شده از سوی انقلاب اسلامی برای حضور سیاسی اجتماعی ، مردم دیگر كشورها به تدریج به آن چه از دست داده بودند، آگاه شدند كه نمونه آن را در انتخاب دو اصل «حجاب و حضور در اجتماع» از سوی زنان ترکیه می بینیم.

 نه تنها مسلمانان كه ده ها هزار غربی در پرتو بیدارگری و روشنگری امام ، با ارزش های الهی اسلام آشنا و به دین مبین اسلام مشرف شدند.

 حجاب اسلامی: تصویری که انقلاب اسلامی از زن ارائه کرد، دو تأثیر مهم برجای گذاشته است:

نخست آن كه زن مسلمان ، خانه نشین و منفعل نیست. غربی ها فکر می کردند که زنان ایرانی فعالیت های اجتماعی چندانی ندارند و تنها به خانه داری مشغولند.

دوم این كه نگرش های منفی درباره زنان مسلمان کاهش یافت و نوع حجاب زنان جمهوری اسلامی به شیوه های مختلف به دیگر كشورها اعلام شد.

 وحدت دین و دولت: در حال حاضر جریان های اسلامی در میان مهم ترین گروه های سیاسی جهان قرار دارند و بر این باورند که دین و سیاست با یكدیگر ارتباط داشته و تفكیك ناپذیرند . این باور متأثر از انقلاب اسلامی و نظریه جهان گرایی آن یعنی تلفیق دین و سیاست است.

امام خمینی با پیروزی انقلاب اسلامی ایران،  این نظریه را به عنوان عالی ترین و وسیع ترین مظهر پیوند دین و دولت مطرح ساخت و بر این عقیده بود كه اراده مستضعفان، سرانجام به رهبری جهان توسط آنان منجر می شود.

 البته درك همراهی اسلام گرایی (دین) و جهان گرایی (سیاست) در اندیشه انقلاب اسلامی دشوار نیست، زیرا تأسیس امت اسلامی که می تواند مسلمانان را صرف نظر از ملیت ها و موانع مختلف قومی وسیاسی به هم پیوند دهد، از ارزش ها و شعارهای انقلاب اسلامی است.

ضمناً تأکید انقلاب اسلامی به لزوم پیروی از قرآن كریم و احکام اسلامی، تردیدی باقی نمی گذارد که این انقلاب در پی تحکیم جهانی اصول بنیادین اسلام در جهان است.

 پیوند خوردن مذهب و سیاست اسلامی ناشی از انقلاب اسلامی، دولت آمریکا را بر آن داشت که اسلام گرایی را از عوامل نابودی جهان دانسته و انقلاب اسلامی را خطر عمده ای برای منافع خود تلقی كند، در نتیجه تلاش كند تا از دشمنان جنبش های اسلامی- سیاسی حمایت نماید.

 مبارزه با استكبار: یكی از تحولات پس از انقلاب اسلامی ، انتخاب اسلام به عنوان راهی برای مبارزه با استبداد و استکبار است .

تبدیل مسأله فلسطین از یک مسأله ناسیونالیستی و کمونیستی به یک مسأله اسلامی ، یکی از برجسته ترین ارزش هایی است که از انقلاب اسلامی به عاریت گرفته شد. بنابراین، جنبش فلسطین برای خارج شدن از بن بست مبارزه بی سرانجام خود، اسلام را تنها ابزار کارآمد یافته است.

 انتفاضه، شیوه و ویژگی هایش ، وابسته نبودن به گروه های داخلی و کشورهای خارجی ، تبدیل مساجد و گسترش تعداد آن به دلیل تقویت روحیه جهاد اسلامی، ثبات و وحدت بین مبارزان ، توسعه حضور مردم در نمازهای جمعه و جماعات، انتشار مجله های انقلابی همه و همه از نشانه های رویکرد جنبش فلسطین به اسلام و به کارگیری شیوه های اسلامی انقلاب اسلامی ایران در مبارزه علیه اسرائیل است.

یکی از رهبران فلسطینی گفته است: انقلاب ایران بود که عصر جدیدی را پیش روی جنبش فلسطین گشود و باعث شد که مسأله فلسطین تنها از زوایه اسلام نگاه شود.  (1)

 انقلاب اسلامی به صورت های مختلف ، ساختارهای پذیرفته شده در جهان را شكست و به جای آن ، ساختارهای ارزشی جدیدی را جایگزین ساخت. به عنوان نمونه:

- در اندیشه مدرنیته برای انتقال جامعه سنتی به مدرن، نیاز به یک الگوی جهانی توسعه است، الگویی برگرفته از غرب پیشرفته.

ولی انقلاب اسلامی ایران با زیر سوال بردن مبانی توسعه غرب و نفی دنیا گرایی افراطی  گفت كه در توسعه اجتماعی نیازی به توسل به الگوهای غربی نیست.

- انقلاب اسلامی با طرد نظریه توسعه و زندگی بدون معنویت ، فضای ارزشی تازه ای را به روی جهانیان گشود که در آن هم به نیازهای مادی و هم به نیازهای معنوی پاسخ داده می شود.

مردمی بودن : یکی از ویژگی ها و ارزش های انقلاب اسلامی ایران، مردمی بودن آن است. یعنی اسلام توانایی بسیج توده های مردم را دارد.

دکتر حسن الترابی رهبر جبهه اسلامی سودان می گوید: انقلاب اسلامی، اندیشه کار مردمی و استفاده از توده های مردم را به عنوان هدیه ای گران بها به تجارب دعوت اسلامی در جهان اسلام عطاء کرد. گرایش به اندیشه کار مردمی، جنبش های اسلامی را به سوی وحدت طلبی مذهبی و قومی سوق داده، این امر، جنبش های اسلامی سیاسی را از اختلاف و تفرقه دورتر ساخته و آن ها را از تشکیلات قوی تر، امکانات وسیع تر، حمایت گسترده تر و پایداری بیشتر برخوردار ساخته است. (2)

 نمونه های فراوانی از رویکرد مردم در حرکت های سیاسی دیده می شوند از جمله انتخاب شعارهای مردم كه الله اكبر و لا اله لا الله مهم ترین این شعارهاست.

 نكته دیگر این كه انقلاب اسلامی به جهانیان آموخت ، مشروعیت نظام سیاسی باید بر آرای واقعی مردم استوار باشد و به همین دلیل بودکه اصل خود را به رفراندوم گذاشت، و این كار نه فقط عملی شجاعانه ، بلکه اندیشه ای بود که فراتر از دموکراسی غربی است.

 الگوی جهانی: انقلاب اسلامی در صدد است یک نظم جهانی برپایه دین در جهان ایجاد كند و برای تحقق این هدف، دو استراتژی (راهبرد) را در پیش گرفته است. نخست ، پیروی از از یک برنامه کوتاه مدت با هدف مقابله با جهانی سازی به مفهوم غربی و تلاش برای جلوگیری از برقراری نظام جهانی مبتنی برآموزه ها و ارزش های غربی . و دوم، اجرای برنامه دراز مدت به منظور تضعیف جهانی شدن غربی با ارائه تصویری از نظام مطلوب و آرمانی اسلامی و برانگیختن اشتیاق جهانیان به این حکومت .

 

نظام مطلوب جهانی از دیدگاه انقلاب اسلامی

 1-  این نظام ، همان نظام امامت و امت است كه به زعامت امام معصوم تشکیل شده و امام با بهره گیری از علم لدنی، عصمت و امدادهای الهی، نظام عادلانه ای را پایه ریزی می کند و تمام ملت ها، دولت ها و سرزمین ها را تحت عنوان امت واحد به سوی کمال انسانی و اسلامی سوق می دهد.

رهبری و امامت در نظام جهانی اسلام، از سه ویژگی برخوردار است: اولاً، رهبری، مرکز عقیده، معنویت و سیاست به شمار می رود. ثانیاً، رهبر، منتخب پیامبر و یا منتخب مستقیم (نواب خاص) و غیرمستقیم (نایبان عام) امام معصوم است. ثالثاً، به دست گرفتن حکومت، به پذیرش مردم مرتبط است.

2- جامعه جهانی اسلامی، دارای استقلال كامل ، شکوفا کننده استعدادها و برآورده كننده نیازهای بنیادین و اساسی فطری و روحی انسانی است. در این نظام از تعلقات ملی ، رهبری های چندگانه و مزورانه، قانون های خطاپذیر بشری و حاکمیت شیطان که ریشه منازعات، مشاجرات و مجادلات جهان است، خبری نیست.

3- انسان ها در جامعه جهانی مطلوب اسلامی، اعمال حاکمیت و قانون خدا بر روی زمین را به رهبر الهی می سپارند. در حقیقت، حاکمیت الهی به صورت اراده امام تجلی یافته و مرزهای اعتباری و قراردادی موجود در دنیا را ، زایل می كند.

 نتایجی که باید از رابطه و تعامل انقلاب اسلامی با بیداری اسلامی دریافت، بسیار و متعدد است ، به عنوان مثال:

- بیداری اسلامی اگرچه قدمتی طولانی دارد، اما انقلاب اسلامی در گسترش و تعمیق آن نقش تعیین کننده داشته است.

- اثرگذاری انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی از جهات مختلف تأیید می شود، مثلاً از سخنان امام خمینی و نیز مواضع مقام معظم رهبری و هم چنین از رشد تحولات اسلامی در دهه های اخیر، می توان تأثیر انقلاب ایران بر جنبش بیداری اسلامی را مشاهده كرد.

 - هم چنین انقلاب اسلامی ایران ، اندیشه تلاش برای تحقق برابری و عدالت اجتماعی را در بین مردم جهان شدت بخشید و واکنش مسلمانان در برابر غرب و غرب زدگی را توسعه داد .

 امروز تردیدی نیست که مقاومت دولت و ملت ونزوئلا در مقابل آمریکا، متأثر از انقلاب اسلامی است.

کاسترو با حمایت های جمهوری اسلامی به رویارویی انقلاب و کشورش با آمریکا ادامه می دهد.

حزب الله لبنان با درس گیری از استقلال طلبی انقلاب مردم ایران می کوشد استقلال لنبان را در مقابل رژیم صهیونیستی حفظ کند.

مسئولان سوریه بارها اعلام کرده اند درس ایستادگی در برابر اسرائیل غاصب را از انقلاب ایران آموخته اند.

رزمندگان افغان بااتکای به درس های انقلاب اسلامی ایران توانستند روس ها را از سرزمین خود بیرون كنند.

 دستیابی ایران به استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ، به الگویی برای كشورهای دیگر از جمله خاور میانه تبدیل شده و آنان در جنگ با متجاوزین به کشورشان ، با همان شعارها (مرگ بر آمریکا) ، شیوه ها (بسیج مردمی)، سلاح ها (تسلیحات سبک و متعارف) و سمبل ها (توسل و توکل به خدا) خواهان انقلاب اسلامی هستند ، و همین هاست که استکبار را نگران وقوع یک یا چند پیروزی دیگر مشابه به پیروزی انقلاب اسلامی ایران كرده است.

 

پی نوشت ها:

1. فتحی شقاقی، انتفاضه طرح اسلامی معاصر، ترجمه انتشارات بین المللی الهدی، ص 123

2. حسین دهکردی، انتفاضه فلسطین مولود اصول گرایی اسلامی معاصر، فصل نامه علوم سیاسی، شماره 14، ص 199

معرفی منابع برای مطالعه بیشتر:

- امام خمینی، صحیفه نور، جلدها و صفحات مختلف

- دستاوردهای عظیم انقلاب شكوهمند اسلامی در گستره جهان ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

-  جهانی سازی اسلامی و جهانی سازی غربی، فصل نامه کتاب نقد، شماره 24- 25

-  ایران: نگاهی به انقلاب اسلامی، ایووربنسون، ترجمه وحیدرضا نعیمی

برچسب ها: تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی، مصداق هایی از تأثیر انقلاب اسلامی بر مسلمانان، حجاب اسلامی:، وحدت دین و دولت، مبارزه با استكبار، دکتر حسن الترابی، رهبر جبهه اسلامی سودان، الگوی جهانی، نظام مطلوب جهانی از دیدگاه انقلاب اسلامی، 2- جامعه جهانی اسلامی، دارای استقلال كامل، انسان ها در جامعه جهانی مطلوب اسلامی، اعمال حاکمیت، اثرگذاری انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی، هم چنین انقلاب اسلامی ایران، حزب الله لبنان، دستیابی ایران به استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی،
دنبالک ها: منبع :http://www.ido.ir/a.aspx?a=1390111003،

نوشته شده در شنبه 26 فروردین 1391 توسط Mosafer
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
امکانات سایت
Blog Skin