تبلیغات
بیداری اسلامی - مسئولیت امت اسلامی

بیداری اسلامی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
دوستان من
لینک های مفید
لوگو دوستان

بیداری اسلامی
یاصاحب الزمان1

جعبه حدیث

موضوع: بیداری اسلامی و تحولات منطقه -وظیفه مسلمانان در قبال بیداری اسلامی منطقه -بیداری اسلامی یعنی چه؟ -بیداری اسلامی -

استاد محمد قطب / ترجمه: ابوعامر
خداوند این امت – امت توحید – را برای تحقق اهداف معینی خارج نموده است:
تا اینكه بهترین امتی شوند كه بر مردم خارج گردیده اند، امر به معروف كرده و از منكر جلوگیری نمایند و به خداوند ایمان داشته باشند:
{كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله}
و برای اینكه پیشرو و رهبر و گواهانی باشند برای تمام بشریت:
{و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یكون الرسول علیكم شهیدا}
و برای اینكه وظیفه رساندن رسالت نبی خاتم به تمام انسانها را در طول تاریخ از زمان بعثت پیامبر تا پایان جهان بر دوش گیرند، تا مردم را در پرتو هدایت كتاب الهی از تاریكیها به سوی نور خارج سازند:
{الر كتاب أنزلناه إلیك لتخرج الناس من الظلمات إلی النور بإذن ربهم إلی صراط العزیز الحمید الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الأرض}
و خداوند برای این امت – هنگامی كه به رسالت خود عمل نماید – استخلاف و تمكین و امنیت را تضمین نموده است:
{وعد الله الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الأرض و كما استخلف الذین من قبلهم و لیمكنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی لا یشركون بی شیئا}
تمام اینها در واقع و طی چند قرن به وقع پیوست كه در آن قرنها امت اسلامی در همه ابعاد عقیدتی و اخلاقی و فكری و علمی و سیاسی و نظامی و اقتصادی و تمدن بهترین امت بر روی زمین بود. در همه مجالهای زندگی، در زمانی كه اروپا در تاریكیهای آنچه آنها آن را قرون وسطای تاریك می نامند غوطه ور بود…
امت توانست به سیادت و قدرت دست یابد و توانست برای اولین بار در تاریخ به معنای «امت» دست یابد، كه ملتها و نژادها و زبانهای مختلف را در برمی گیرد و تمام آنها با وجود دوری مسافت، بوسیله یك رابط كه «اسلام» نام دارد به هم متصل شدند و اگر چه رابطه حكام با یكدیگر تفاوت داشت، رابطه «اسلام» كه دلها و احساساتشان را واحد گردانده بود، در درون آنها قوی تر از هر چیزی بود كه موجب اختلاف شود. از آن عقیده و نحوه زندگی و اخلاق و رفتار و موضع گیری های كلی شان را بر می گرفتند، اگر چه هر ملت و هر فرد دارای ویژگیهای خاص خود می باشد.
و همچنین امت توانست به رفاه اقتصادی كه بر اثر تلاش مسلمانان در گوشه و كنار زمین به دست آمده بود، برسد. مسلمانانی كه در اطراف زمین روشنایی و نور را با خود می گستراندند، ناشناخته های آن را كشف می كردند و بر اساس رهنمود خداوند به عمارت آن می پرداختند:
{هو الذی جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فی مناكبها و كلوا من رزقه و إلیه النشور}
{هو الذی أنشأكم من الأرض و استعمركم فیها}
و توانست دست به فعالیت فكری و عقلی و علمی بی سابقه ای بزند …
{هو الذی جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فی مناكبها و كلوا من رزقه و إلیه النشور}
{هو أنشأكم من الأرض و استعمركم فیها}
{و إذ قال ربك للملائكة إنی جاعل فی الأرض خلیفة}
و امت توانست به تمدن وسیعی دست یابد كه تنها در تولید و تمدن مادی از جمله بنای شهرها و ساختمانها و ساخت راه ها و روشه های مدیریت منحصر نمی شد بلكه در واقع معنای حقیقی تمدن را یعنی ارتقای انسان تا آنجایی كه شایسته گرامیداشت خداوند شود، محقق می كرد. ارتقای انسان از نظر عقیده، اخلاق، سلوك، تفكر و معرفت كه فعالیت مادی خود را از آنها بر می گرفت و در آن محدود نمی ماند.
این امت اولین امتی بود كه آموزش رایگان و بهداشت رایگان را شناخت و برای این دو مسأله اموالی زیادی را وقف نمود. این اموال بیش از آنكه به بخشندگی یا فقر و غنای حكومت بستگی داشت ، به قدرت خیر و بذل و بخشش در درون مسلمانها وابسته بود.
این اولین امتی بود كه موسسه های حمایت از سالمندان و مؤسسه های نگهداری از حیوانات گمشده برای حمایت و غذا دادن به آنها را به وجود آورد!
و همچنین اولین – یا تنها – امتی بود كه نسبت به مخالفان عقیدتی خود ظلم روا نمی داشت بلكه حتی حمایت از آنها را بر عهده می گرفت و به آنها امنیت در عقیده و انجام عبادت و فعالیت های اقتصادی و حیاتی را اعطا می نمود تا مادامی كه علیه آنها به جنگ برنخواسته یا دشمنی خود را علنی نساخته باشند!
و خلاصه اینكه… آنها امت متمدن زمین بودند…
اما تحولی بسیار بزرگ در تاریخ رخ داد!
طبیعتا این تغییر یك شبه اتفاق نیافتاد كه هیچ تغییری جز سنتهای خارق خداوندی یك شبه اتفاق نمی افتد! و حتی «كودتاهای نظامی» كه در عصر «روشنگری!!» كه ما در آن زندگی می كنیم، بسیار رواج دارند، باز هم ظرف یك شبانه روز رخ نمی دهند، بلكه وقت زیادی را در طرح ریزی و آماده سازی صرف می كنند تا اینكه ناگهان مردم با مشاهده آن یكه می خورند…
بلكه این انقلاب طی چند قرن رخ داد… و به تدریج مساحت «دین» را در درون افراد محدود گرداند.
این دین برای این نازل گردید تا زندگی را با تمام جوانب آن را دربر گیرد و نه اینكه تنها یك جانب دین را شامل شود، حال هر چه آن جانب از نظر حجم و اهمیت مهم باشد:
{قل إن صلاتی و نسكی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریك له…}
ایمان به خداوند یكتا مهمترین و گرانبهاترین موضوع زندگی انسان در این دنیاست. اما اگر این ایمان در داخل وجدان پنهان بماند و پرتو خود را بر عرصه های دیگر زندگی نتاباند، دیگر آن «دینی» نخواهد بود كه خداوند نازل نموده و دستور به اتباع آن داده، و برای ترك آن مجازات، و برای انجام آن پاداش در نظر گرفته است!
همانا دین خداوند آن است كه «در قلب بنشیند و عمل آن را تصدیق نماید».
خداوند تنها از مردم نخواسته است كه در اعماق وجود خود ایمان بیاورند كه او یكتای احد است و تنهاست و از همه بی نیاز است و نمی زاید و زاده نشده و كسی را همتای او نیست… گرچه این پایه و اساسی است كه همه چیز بر آن بنا می شود… بلكه خداوند متعال از مردم خواسته است توحید را با اطاعت از اوامر او و دوری از منهیاتش و پایبندی به آنچه از شریعت و راهنمایی نازل نموده است، در تمام جوانب زندگی خود وارد سازند. و هر گونه كناره گیری از این راه و یا مخالفت با آن موجب نقص در ایمان خواهد شد كه در «میزان» تاثیر خواهد گذاشت، همانگونه كه در نتایج نیز مؤثر خواهد بود. و ایمان – همانگونه كه علمای ما می گویند – زیاد و كم می شود. با طاعت زیاد شده و بر اثر معاصی دچار نقصان خواهد شد.
میزان این نقصان بر اساس نوع این كناره گیری یا مخالفت متفاوت خواهد بود، اگر چه ذات ایمان را نقض نخواهد نمود مگر اینكه اعمالی از انسان سر بزند كه طبق نص صریح قرآن و سنت و اجماع علمای امت ایمان را نقض نماید مانند ناسزا گفتن در مورد خداوند یا پیامبر خدا یا سجده بردن به بت یا اهانت به قرآن یا قانونگذاری بر اساس غیر آنچه خدا نازل نموده است…
این دین در همه جوانب و در میدان واقعیت عمل می نماید و به همان مقدار كه پیروانش به آن پایبندی نمایند و از محتوای آن پیروی نمایند، ثمر می دهد. اما اگر پیروان این دین بدان پایبندی ننمایند و از آن پیروی نكنند، این «دین» در درون مردم محدود خواهد شد، و همچنان ثمرات آن نیز به مقدار كناره گیری پیروانش و به مقدار انحرافی كه از آنها سر زده، محدود و ناچیز خواهد شد.
آیات قرآن در این مورد – همانند همه امور – كاملا واضح و روشن است:
{ثم أورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبیر}
تمام آنها – با درجات مختلف ایمان و برخورداری از فضل و رحمت و رضوان خداوندی – مؤمن هستند،‌ البته تا وقتی كه اصل ایمان را نقض ننموده باشند… اما گروه دیگر:
{و یقولون آمنا بالله و بالرسول و أطعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد ذلك و ما أولئك بالمؤمنین و إذا دعوا إلی الله و رسوله لیحكم بینهم إذا فریق منهم معرضون}
{فلا و ربك لا یؤمنون حتی یحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدون فی أنفسهم حرج مما قضیت و یسلموا تسلیما}
به نقل از “المسلمون و العولمة” (مسلمانان و جهانی سازی)
                                                                           منبع : melatebidar.rozblog.comبرچسب ها: امام خمینی(ره) و بیداری ملل مسلمان، فلسطین، بیداری اسلامی، فتواهای روشنگرانه و تحول‌آفرین، بیداری اسلامی چیست ؟؟، بیداری اسلامی یعنی چه؟، بیداری اسلامی ایران، بیداری اسلامی 2، فاطمه زهرا (س)، (خمینی كبیر (ره)، اسلام ناب، برچسب ها: امام خمینی(ره) و بیداری ملل مسلمان، تبریک بیداری مسلمین، خودباوری عامل بیداری، تلاش برای بازگشت مجد مسلمین، پیوند دولت های اسلامی، تشکیل دولت بزرگ اسلامی، بیداری و گرایش به اسلام، بیدار ی اسلامی، بید اری اسلامی، بیانات امام خمینی در مورد بیداری اسلامی، استاد محمد قطب، مسلمانان و جهانی سازی)،

نوشته شده در دوشنبه 21 فروردین 1391 توسط Mosafer
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
امکانات سایت
Blog Skin