تبلیغات
بیداری اسلامی - بیداری اسلامی در کلام امام خمینی (ره)

بیداری اسلامی

بزرگ مردتاریخ

جستجو
دوستان من
لینک های مفید
لوگو دوستان

بیداری اسلامی
یاصاحب الزمان1

جعبه حدیث

موضوع: بیداری اسلامی -بیداری اسلامی یعنی چه؟ -بیداری اسلامی در کلام امام خمینی (ره) -
صدور انقلاب و بیدارى ملتهاحالا بسیارى از ملتها با ما همراه‌اند. نهضت ما دارد توسعه پیدا مى‌كند، و مى‌رود توى ملتها. ملتهایى كه ببینند كه ملت ایران در مقابل یك قدرت بزرگ ایستاده و پیش برده، یك قدرت شیطانى را كه همه قدرتها دنبالش بودند یك ملتى ایستاده و ایستادگى كرده و پیش برده، سایر ملتها هم گرفتارند دیگر. آنها هم همین گرفتاریهایى كه ما داریم آنها دارند. مصر به دست سادات  و جاهاى دیگر هم به دست دیگران. همه ملتها مبتلاى به دولتهایشان هستند. آنها هم مى‌خواهند از زیر این بار بیرون بیایند، وقتى دیدند كه ایران قیام كرد و پیش برد، و لو كشته داد اما پیش برد، دیگران هم همین فكر در مغزشان پیدا مى‌شود. ملتهاى دیگر هم همین معنا را مى‌خواهند. آنها هم همین كار را خواهند كرد.
صحیفه امام، ج‌11، ص: 336

برای مشاهده ادامه متن به  ادامه مطلب  بروید

 منبع : melatebidar.rozblog.com
صدور انقلاب و بیدارى ملتهاحالا بسیارى از ملتها با ما همراه‌اند. نهضت ما دارد توسعه پیدا مى‌كند، و مى‌رود توى ملتها. ملتهایى كه ببینند كه ملت ایران در مقابل یك قدرت بزرگ ایستاده و پیش برده، یك قدرت شیطانى را كه همه قدرتها دنبالش بودند یك ملتى ایستاده و ایستادگى كرده و پیش برده، سایر ملتها هم گرفتارند دیگر. آنها هم همین گرفتاریهایى كه ما داریم آنها دارند. مصر به دست سادات  و جاهاى دیگر هم به دست دیگران. همه ملتها مبتلاى به دولتهایشان هستند. آنها هم مى‌خواهند از زیر این بار بیرون بیایند، وقتى دیدند كه ایران قیام كرد و پیش برد، و لو كشته داد اما پیش برد، دیگران هم همین فكر در مغزشان پیدا مى‌شود. ملتهاى دیگر هم همین معنا را مى‌خواهند. آنها هم همین كار را خواهند كرد.
صحیفه امام، ج‌11، ص: 336

كسى نمى‌تواند با خواست ملتها مخالفت نماید
امروز ایران اسلامى، به بركت ایمان قوى و تعهد به اسلام و تحول عظیمى كه در اقشار مختلفه حاصل شده است، دست شرق و غرب و انگلهاى منحرف را از كشور خود كوتاه، و به هیچ قدرتى اجازه نمى‌دهد كوچكترین دخالتى در كشور اسلامى ایران نماید.
و این خود حجت قاطعى است براى مسلمانان و مظلومان جهان كه با خواست ملتها كسى نمى‌تواند دست تجاوز دراز كند و با آن مخالفت نماید. و ملتى كه بین ذلت و شهادت، دومى را انتخاب نموده است شكست‌پذیر نیست.
صحیفه امام، ج‌19، ص: 342

قیام همه جانبه
اگر امروز قشرهاى مختلف ملتها، از علماى دینى تا گویندگان و نویسندگان و روشن‌بینان متعهد، قیام همه جانبه نكنند و با بیدار كردن توده‌هاى عظیم انسانى- اسلامى به دادِ كشورها و ملتهاى تحت ستم نرسند، كشورهایشان بى‌شك به نابودى و وابستگى همه جانبى بیشتر و بیشتر خواهد كشید، و غارتگران ملحد شرقى و بدتر از آنان ملحد غربى ریشه حیات آنان را مى‌مكند و شرافت و ارزشهاى انسانى آنان را به باد فنا مى‌سپارند.
صحیفه امام، ج‌19، ص: 344

مسلمانان، در همه بلاد و اقطار عالم بپاخیزند!
و اى مسلمانان در همه بلاد و اقطار عالم بپاخیزید! واى علماى اعلام جهان اسلام به داد اسلام و بلاد مسلمین و مسلمانان برسید! و در هر گوشه و كنار، همچون ملت ایران و دولت آن و علما و بزرگان این سامان، دست رد به سینه ستمكاران غرب و شرق زنید، و عمال و كارشناسان دروغین و مستشاران نفتخوار آنان را از بلاد خود بیرون بریزید؛ و همچون سلحشوران ایران، شهادت را بر ذلت و شرف اسلام و انسانى را بر رفاه و عیش چند روزه توأم با خوارى و شرمسارى ترجیح داده، و در میدان نبرد سیاسى و نظامى بر آنان چیره شوید؛ و از هیاهوى تبلیغاتى آنان باك نداشته باشید كه خداوند تعالى با شماست: إِن تَنصُروا اللَّهَ ینَصُرْكمُ و یُثبِت أَقدامَكُم.

فریادى از قلب مؤمن
فریادى كه از قلب مؤمن است بر همه چیز غلبه مى‌كند؛ بر كاخ سفید هم غلبه مى‌كند و غلبه كرده است. و موج این ایمان در سرتاسر دنیا از زیر بار این ظلمهایى كه در طول تاریخ بر آن شده است، از زیر این بار دارد در مى‌آید. همه جا نغمه این است كه ظلم نه. دست تواناى ملتها، ابرقدرتها را به جاى خودشان نشانده و مى‌نشاند.
ملتهاى مستضعف در هر جاى جهان رو به بیدارى هستند، نمى‌پذیرند امروز دیگر آن حرفهایى كه سابق گفته مى‌شد. آن ارعابهایى كه مى‌كردند و كشتیهایى كه مى‌آوردند در اطراف خلیج فارس و امثال اینها، یا كارهاى دیگرى كه مى‌كردند، تمام اینها كهنه شده است، دیگر پیش مردم ارزش ندارد. ملتى كه بیرون آمده روز جمعه و مى‌گوید كه «ما براى شهادت آمدیم»، آنها را از مردن نترسانید، این شهادت است.
ان شاء اللَّه خداوند به همه ملت، ملتهاى اسلامى، قدرت ایمان عنایت كند، و قدرت ایمان ملت ما را روزافزون كند.
صحیفه امام، ج‌19، ص: 290

نسیم بیدارى در سراسر جهان
امروز كه نسیم بیدارى در سراسر جهان وزیدن گرفته و توطئه‌هاى فریباگر ستمكاران تا حدودى فاش شده است، وقت آن است كه دلسوختگان واقعى مظلومان از هر قوم و قبیله و در هر مرز و بوم با قلم و بیان و اندیشه و فكر از جنایات ستمگران در طول تاریخ سیاه آنان پرده بردارند و پرونده‌هاى تجاوز آنان را به ساكنین این سیاره ارائه دهند. و علما و دانشمندان سراسر جهان بویژه علما و متفكران اسلام بزرگ یكدل و یك جهت در راه نجات بشریت از تحت سلطه ظالمانه این اقلیت حیله باز و توطئه‌گر كه با دسیسه‌ها و جنجالها سلطه ظالمانه خود را بر جهانیان گسترده‌اند، بپاخیزند و با بیان و قلم و عمل خود خوف و هراس كاذبى را كه بر مظلومان سایه افكنده است بزدایند.
صحیفه امام، ج‌19، ص: 148

صدور انقلاب اسلامى
آیا وقت آن نرسیده است كه ملتهاى اسلامى از جاى خود برخیزند و سردمداران خود را یا در مقابل شرف اسلام خاضع كنند، و یا با آنان همچون ایران عمل كنند؟ آیا حكومتهاى باصطلاح اسلامى در خواب‌اند و نمى‌بینند كه امروز وضع ملتها غیر از سابق است؟ نمى‌خواهند بفهمند كه چشم و گوشها باز شده است و فریبكاریهاى از قماش شرقى یا غربى توان خود را از دست داده است؟
نمى‌دانند و نمى‌بینند كه انقلاب اسلامى صادر یا در شرف صدور است، و با تأییدات خداوند متعال پرچم اسلام در آتیه‌اى نه چندان دور به دست ملت‌هاى اسلامى، بلكه مظلومان تشنه عدالت اسلامى، در سراسر عالم به اهتزاز درخواهدآمد؟
صحیفه امام، ج‌18، ص: 331

ضرورت بیداری ملتها
باید با ملتها در میان گذاشت؛ همان طورى كه در ایران، ملت ایران بود كه فاجعه‌اى كه براى اسلام به دست امریكا و سرسپردگان او- كه رژیم منحوس پهلوى است- پیش مى‌آمد، همین جوانهاى ایران بودند و همین ملت ایران بود و همین ارتش ایران بود و همین نیروهاى دریایى و هوایى و زمینى ایران بود و همین سپاه پاسداران ایران بود و همین جوانهاى بسیج و عشایر ایران بودند كه با هم وظیفه فهمیدند، بیدار شدند و با هم مشتها را گره كردند و با مشت، تانكها را از صحنه بیرون كردند. تا ملتها یك همچو بیدارى پیدا نكنند و تا ملتها یك همچو انسجامى پیدا نكنند، باید بدانند كه محكوم به حكومتهاى فاسد و محكوم به امریكاى جنایتكار و سایر ابرقدرتها هستند. با داشتن آن همه ذخایر، آن همه امكانات.‌
صحیفه امام، ج‌16، ص: 325

زیر پرچم پر افتخار اسلام
من امیدوارم كه مسلمانان جهان در آستان قرن حاضر، گرفتارى‌هاى خود و منشأ آن را بدرست ادراك كنند؛ و با اتحاد همه جانبه و اتكال به اسلام و در زیر پرچم پر افتخار آن از قید و بندهاى استعمارگران رهایى یابند. مسلمین كه در آستان این قرن دردهاى جانفرساى خود را یافته، و از قدرتهاى شیطانى بزرگ جز گرفتاریهاى گوناگون و چپاولگریها و جنایات چیزى ندیده‌اند، باید با به هم پیوستگى صمیمانه و توجه به خداوند بزرگ و اسلام عزیز به فكر چاره برآیند. چاره، و یا مقدمه اساسى آن است كه ملتهاى مسلمان و دولتها اگر ملى هستند كوشش كنند تا وابستگى فكرى خود را از غرب بزدایند و فرهنگ و اصالت خود را بیابند، و فرهنگ مترقى اسلام را- كه الهام از وحى الهى مى‌گیرد- بشناسند و بشناسانند.
صحیفه امام، ج‌10، ص: 395

 منبع : melatebidar.rozblog.com

برچسب ها: بیداری اسلامی در کلام امام خمینی (ره)، بیداری اسلامی، نسیم بیدارى در سراسر جهان، زیر پرچم پر افتخار اسلام، ضرورت بیداری ملتها، صدور انقلاب اسلامى، فریادى از قلب مؤمن، مسلمانان، در همه بلاد و اقطار عالم بپاخیزند!، قیام همه جانبه،

نوشته شده در چهارشنبه 16 فروردین 1391 توسط Mosafer
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
امکانات سایت
Blog Skin